Longfibrose Campagne 2018

Campagne Longfibrose

Van korte campagne tot blijvende impact

Ontwerp een goed gesprek tussen patiënt en naasten

De campagne trekt ruim een jaar later nog steeds bezoekers, waar het eigenlijk bedoeld was om een maand lang aandacht te vragen voor een moeilijk gespreksonderwerp. De Longfibrose Patiëntenvereniging vroeg ons om een campagne te bedenken en in marketing en design uit te werken waarmee gesprekken over de ziekte tussen patiënt en naasten worden gestimuleerd. Wij reikten met de patiëntenvereniging de doelgroep alle benodigde handvatten aan. 

De diagnose longfibrose brengt grote onzekerheid met zich mee. Je mogelijkheden worden beperkt en afhankelijk van het type van de ziekte en de agressiviteit neemt je levensverwachting sterk af. Goede gesprekken tussen naasten en patiënt over de kwaliteit van leven en een mogelijk levenseinde zijn onbeschrijflijk waardevol.

De Longfibrose Patiëntenvereniging is er voor patiënten, hun naasten en voor zorgverleners. In Nederland is het aantal patiënten waarvan bekend is dat ze de ziekte hebben ongeveer 5.000 mensen. Een kleine groep, mogelijk lopen er meer mensen rond zonder dat ze het weten dat ze de aandoening hebben. De kans dat je aan het ontstaan van littekenweefsel in je longen overlijdt is groot. Je kunt er lang mee leven, het is alleen wel zeker dat je beperkt wordt in je mogelijkheden. 

Indrukwekkende video

De drager van de campagne was een minidocumentaire over de familie Hofstee. Hans is patiënt en in de docu bespreken hij en zijn familie hoe de diagnose en de ziekte impact hebben op hun leven. Samen met filmmaakster Marieke Wijnen organiseerden wij een integer en indrukwekkend gesprek over afhankelijkheid, ziekte en het levenseinde.

De video maakte al tijdens het draaien veel indruk. Tijdens bijeenkomsten die werden georganiseerd door de vereniging was de film een belangrijke trigger voor gesprekken. Bij het verenigingsbureau kwamen vele reacties binnen over hoe de film patiënten en naasten hielp om het moeilijke onderwerp van de beperkingen en een naderende dood bespreekbaar te maken.

Ondersteuning in volle breedte

We lieten patiënten en hun familie en vrienden het niet alleen oplossen. De content marketing omvatte onder andere artikelen en korte video’s in de Facebookgroep. Daarmee reikten wij de doelgroep meerdere handvatten aan om een moeilijk maar noodzakelijk gesprek te kunnen voeren. Een set met gesprekskaarten was te downloaden via de door ons ontworpen landingspagina

Naast de online inspanningen, bevatte het goed gelezen verenigingsblad de artikelen en kaarten ook in print, waarmee het bereik nog verder werd vergroot.

Op Facebook groeide het aantal volgers snel. De betrokkenheid was bijzonder hoog voor de patiëntenvereniging. Alleen de campagnevideo heeft al bijna 15.000 mensen bereikt, ruim de helft bekeek de video en hij werd door meer dan honderd mensen gedeeld. De gehele campagne op Facebook draaide alleen op organisch bereik. Met relevante content konden we de juiste mensen bereiken zonder in advertenties te hoeven investeren.

Alhoewel de vraag dus was om voor een maand een campagne te organiseren, is het een van de pijlers in de communicatie van de Longfibrose Patiëntenvereniging. Het onderwerp is te tijdloos en belangrijk om kort in de lucht te houden.

Wij voeren je browser cookies. Dan kunnen wij zien wat het beste werkt en jou de beste ervaring bieden. Akkoord?